Σχεδιασμός

Η Jungheinrich σχεδιάζει και προγραμματίζει.

Με έμπειρη ματιά για τη βέλτιστη λύση.

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Τεχνολογία αποθηκών και τεχνογνωσία αυτοματισμών από μία πηγή

Με την εμπειρία που διαθέτει, η Jungheinrich σχεδιάζει και προγραμματίζει τη δική σας ροή υλικών και πληροφοριών με εξέταση όλων των σχετικών δεδομένων και με βάση μια ανάλυση που διεξάγεται από κοινού μαζί σας. Στόχος είναι η ανακάλυψη, εκμετάλλευση και χρήση προς όφελός σας όλων των πιθανών μη αξιοποιημένων δυνατοτήτων. Αυτό συμβαίνει φυσικά λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησής σας.

Συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

  • Μακροχρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό χειροκίνητων και πλήρως αυτόματων συστημάτων αποθήκης.
  • Κατανοητά έγγραφα σχεδιασμού

Εμφάνιση λεπτομερειών πλεονεκτημάτων

Αναλυτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

Μακροχρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό χειροκίνητων και πλήρως αυτόματων συστημάτων αποθήκης.

Σε συνεργασία μαζί σας αναλύουμε σε μια σειρά από φάσεις σχεδιασμού και προγραμματισμού τις ροές υλικών και πληροφοριών σας. Με τη βοήθεια διαφόρων εργαλείων (π.χ. διαγράμματα ροής υλικών, προσομοιώσεις, σχέδια CAD, απεικονίσεις συστημάτων) αποκτούν διαφάνεια οι πραγματικές και επιθυμητές καταστάσεις και αποκαλύπτονται οι δυνατότητες πιθανής βελτιστοποίησης της διαδικασίας.

Κατανοητά έγγραφα σχεδιασμού

Στο τέλος των φάσεων σχεδιασμού προκύπτουν διάφορες λύσεις. Από αυτές φιλτράρεται σε συνεργασία μαζί σας η ιδανική λύση - λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις χώρου και τις λοιπές βασικές απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ειδικά προσαρμοσμένες και εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές: Η βάση για την επόμενη φάση της ενσωμάτωσης συστημάτων!

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER