Υλοποίηση

Η αποδοτική υλοποίηση της δικής σας λύσης εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Jungheinrich παρέχει σιγουριά.

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Επαγγελματική διαχείριση έργων
  • Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων τομέων εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Jungheinrich αναλαμβάνει το ρόλο του γενικού ανάδοχου. Για εσάς αυτό σημαίνει: Ένας υπεύθυνος επικοινωνίας, ο οποίος συντονίζει το σύνολο των εργασιών και έχει ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο. Στόχος αυτής της φάσης είναι η μετατροπή των εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε ένα ολοκληρωμένο, έτοιμο προς λειτουργία σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας εμπορευμάτων.

Συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

  • Απόλυτα ακριβής υλοποίηση
  • Μέγιστο επίπεδο ασφάλειας

Εμφάνιση λεπτομερειών πλεονεκτημάτων

Αναλυτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

Απόλυτα ακριβής υλοποίηση

Επαγγελματικές μέθοδοι διαχείρισης έργων καθ' όλη τη διάρκεια του έργου διασφαλίζουν τη συστηματική και αποδοτική εξέλιξη. Η καταξιωμένη οργάνωση project της Jungheinrich ενσωματώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εργασιών σε πρακτική οργανωτική μορφή. Ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας είναι δεδομένο: Ο υπεύθυνος έργου της Jungheinrich συνεργάζεται απευθείας με το δικό σας υπεύθυνο έργου.

Μέγιστο επίπεδο ασφάλειας

Τακτικές συνεδρίες για την παρακολούθηση του έργου με όλους τους εμπλεκόμενους διασφαλίζουν διαφάνεια και ανταλλαγή δεδομένων. Έτσι εξασφαλίζονται η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και η τακτική επικοινωνία για την πρόοδο του έργου.

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER