Συλλογή μέσω φωνητικών εντολών (Pick-by-Voice) / συλλογή μέσω φωτεινών ενδείξεων (Pick-by-Light)

Παραλαβή με ελεύθερα χέρια.

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Ανεξαρτήτως γλώσσας
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Μικρό ποσοστό σφαλμάτων
  • Γρήγορη προσαρμογή.

Σε μια σύγχρονη αποθήκη με υψηλές ταχύτητες διαχείρισης εμπορευμάτων είναι σημαντικός ο σχεδιασμός ασφαλών διαδικασιών με παράλληλη εξοικονόμηση χρόνου. Τα συστήματα συλλογής μέσω φωνητικών εντολών (Pick-by-Voice) και συλλογής μέσω φωτεινών ενδείξεων (Pick-by-Light) μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και να μειώσουν τα λάθη σε κατάλληλες διαδικασίες αποθήκευσης.

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER