Πλοήγηση αποθήκης στο στενό διάδρομο

Για EKX 410-515, EKS 210-312, ETX 513-515

Ημιαυτόματη προσέγγιση θέσης στο στενό διάδρομο

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Μέχρι και 25% αύξηση της αποδοτικότητας
 • Διευκόλυνση των οδηγών.
 • Αυτόματα μηνύματα αντίδρασης χωρίς διαδικασία Scan
 • Αποφυγή εσφαλμένης εναπόθεσης/ συλλογής παλέτας.
 • Λιγότερες ζημιές στο ράφι
 • Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς σύστημα διαχείρισης αποθήκης

Η τεχνολογία RFID και το ενδιάμεσο λογισμικό της ungheinrich επιτρέπουν τα παρακάτω: Με τη βοήθεια αναμεταδοτών στο δάπεδο, το όχημα στενού διαδρόμου γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την τρέχουσα θέση του. Οι παραγγελίες που φτάνουν από το σύστημα διαχείρισης αποθήκης WMS διαβιβάζονται στο τερματικό ασύρματης μεταφοράς δεδομένων του οχήματος. Το εγκατεστημένη λογισμικό "μεταφράζει" τα δεδομένα και μεταβιβάζει τις πληροφορίες απευθείας στη μονάδα ελέγχου του οχήματος. Έτσι το όχημα γνωρίζει ακριβώς την τρέχουσα θέση και τη θέση προορισμού. Ο οδηγός πρέπει απλώς να δώσει εντολή για την οδήγηση / ανύψωση και το όχημα προσεγγίζει αυτόματα τη θέση της παλέτας ακολουθώντας διαγώνια πορεία.

Συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

 • Αύξηση της παραγωγικότητας και διευκόλυνση του οδηγού
 • Ενσωμάτωση συστημάτων IT μέσω λογισμικού.
 • Λειτουργίες οχημάτων
 • Αυτόνομες λύσεις

Εμφάνιση λεπτομερειών πλεονεκτημάτων

Αναλυτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

Αύξηση της παραγωγικότητας και διευκόλυνση του οδηγού

Σε ελάχιστο χρόνο, με τη συντομότερη διαδρομή και με την απαραίτητη μόνο ενέργεια, η ημιαυτόματη προσέγγιση ακριβείας εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Η παραγωγικότητα αυξάνεται έως και 25%. Η ποιότητα εισαγωγής και εξαγωγής παλέτας βελτιώνεται. Τα λάθη αποφεύγονται, και το όχημα προσεγγίζει απευθείας και ημιαυτόματα σε βαθμό 100% την προκαθορισμένη από το σύστημα θέση παλέτας. Ο οδηγός δεν μπορεί να χάσει το δρόμο του ή να συλλέξει λάθος παλέτα, ούτε χρειάζεται να αναπροσανατολίζεται συνέχεια και έτσι διευκολύνεται σημαντικά. Επιπλέον, οι ζημιές των ραφιών είναι μειωμένες, αφού οι περόνες τοποθετούνται αυτόματα και με ακρίβεια.

Λειτουργίες οχημάτων

Στις λειτουργίες της πλοήγησης αποθήκης περιλαμβάνονται π.χ. ο ενεργός έλεγχος ώθησης σε συνδυασμό με την αναγνώριση φορτίου, που αποτρέπουν τη χρονοβόρα διόρθωση θέσης του φορτίου στο ράφι ή κατά την παραλαβή του φορτίου από το ράφι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η έξυπνη επιτήρηση θέσης προορισμού, η οποία υποδεικνύει στον οδηγό ήδη κατά την ανάθεση της παραγγελίας ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες της θέσης αποθήκευσης. Έτσι, για παράδειγμα, το όχημα αναγνωρίζει σε ένα αδιέξοδο ή μια καθορισμένη κατεύθυνση εισόδου προς την κατεύθυνση μετάδοσης κίνησης, ότι οι τελευταίες θέσεις αποθήκευσης σε αυτόν το διάδρομο μπορούν να προσεγγιστούν μόνο προς την κατεύθυνση φορτίου. Επειδή ο οδηγός ενημερώνεται εγκαίρως, μπορούν να αποτραπούν άσκοπες διαδρομές που κοστίζουν χρόνο.

Ενσωμάτωση συστημάτων IT μέσω λογισμικού.

Για την απευθείας οδήγηση ακριβείας στην επόμενη θέση εισαγωγής, εξαγωγής ή συλλογής παραγγελιών από την αποθήκη, η θέση αυτή θα πρέπει να διαβιβαστεί στο όχημα. Κατά τη διαδικασία αυτή, η βέλτιστη αύξηση της αποδοτικότητας διασφαλίζεται μόνο όταν ο οδηγός δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσει καμία χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων. Για το λόγο αυτό, με το λογισμικό παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης αποδοχής παραγγελιών από διάφορα συστήματα διαχείρισης αποθήκης χωρίς καθυστέρηση και στη συνέχεια αποστολής τους στη μονάδα ελέγχου του οχήματος. Αυτή η απλή ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της φάσης διαμόρφωσης.

Αυτόνομες λύσεις

Δεν χρησιμοποιείτε κάποιο σύστημα διαχείρισης αποθήκης, αλλά θέλετε να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα του συστήματος πλοήγησης αποθήκης; Κανένα πρόβλημα! Και σε αυτήν την περίπτωση σάς προσφέρουμε τις κατάλληλες λύσεις για τις δικές σας ανάγκες χωρίς την ενσωμάτωση συστημάτων IT: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σαρωτή γραμμωτού κώδικα για την απευθείας μεταβίβαση της παραγγελίας στη μονάδα ελέγχου μηχανήματος ή μια προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μορφή εισαγωγής σε ένα τερματικό ασύρματης μεταφοράς δεδομένων ως διεπαφή μεταξύ οδηγού και συστήματος πλοήγησης αποθήκης.


Για τον έλεγχο των καθοδηγούμενων οχημάτων στενού διαδρόμου Jungheinrich χρησιμοποιούνται αναμεταδότες. Έχουν μέγεθος μόλις 9 x 16 mm και τοποθετούνται σε καθορισμένες αποστάσεις στο δάπεδο της αποθήκης. Τα οχήματα διαθέτουν μια συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής RFID, η οποία επικοινωνεί με τους αναμεταδότες και εμφανίζει και χρησιμοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες:

 • A) Αναγνώριση των διαδρόμων και των περιοχών αποθήκης
 • B) Αναφορά της μέτρησης απόστασης εντός των διαδρόμων.

Με αυτές τις δύο πληροφορίες και βάσει της υπάρχουσας μέτρησης απόστασης του οχήματος μπορεί να προσδιοριστεί οποιαδήποτε στιγμή η ακριβής θέση εντός των διαδρόμων της αποθήκης. Οι αναμεταδότες προγραμματίζονται μέσω του ανυψωτικού οχήματος. Στο ίδιο το όχημα αποθηκεύεται ολόκληρη η τοπολογία της εγκατάστασης. Με αυτήν μπορούν να ενεργοποιηθούν σε οποιαδήποτε θέση οι λειτουργίες ενεργοποίησης και οι πρόσθετες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα μειώσεις ταχύτητας κατά τη διέλευση από εξόδους κινδύνου ή απενεργοποιήσεις ανύψωσης σε διαδρόμους με περιορισμένο ελεύθερο ύψος.

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER