Αυτόματες αποθήκες ψηλών ραφιών

Τύπος ETXa/EKXa

Ευελιξία παρά την αυτοματοποίηση

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Ευελιξία στη χρήση
  • Υψηλή διαθεσιμότητα του συνολικού συστήματος
  • Μεγαλύτερη ελευθερία κατά το σχεδιασμό
  • Κατασκευή αρθρωτή στο μέγιστο βαθμό

Ευελιξία παρά την αυτοματοποίηση! Με κεντρικό στοιχείο του συστήματος αποθήκης τα αυτόματα ανυψωτικά οχήματα ψηλών ραφιών και στενών διαδρόμων EKXa και ETXa της Jungheinrich, φτάνετε πιο κοντά σε αυτόν το στόχο.
Με δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ χειροκίνητης, ημιαυτόματης ή αυτόματης λειτουργίας μπορείτε να αντεπεξέλθετε σε όλες τις απαιτήσεις. Και η σταδιακή αυτοματοποίηση των λειτουργιών αποθήκης είναι εφικτή. Το περιβάλλον του EKXa και ETXa αποτελείται από βασικό εξοπλισμό όπως ράφι, σύστημα μεταφοράς ζώνης προετοιμασίας, σύστημα ασφαλείας, σύστημα ελέγχου ή σύστημα διαχείρισης μεταφοράς, και σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS). Η υψηλή ευελιξία αυτού του συστήματος σας χαρίζει μεγάλη ανεξαρτησία κατά το σχεδιασμό της τοπολογίας αποθήκης, υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας του συνολικού συστήματος και λύσεις με δυνατότητα βελτιστοποίησης στις δικές σας ανάγκες.

Συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

  • Χαρακτηριστικά
  • Τα πλεονεκτήματα
  • Χρήση

Εμφάνιση λεπτομερειών πλεονεκτημάτων

Αναλυτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

Χαρακτηριστικά

Βάση για αυτού του τύπου τα αυτόματα συστήματα είναι τα αυτόματα ανυψωτικά μηχανήματα EKXa (Man-Up) και ETXa (Man-Down). Κατά τη λειτουργία, παραμένουν μέσω WLAN και επαγωγικής οδήγησης συνεχώς σε επαφή με το υπερκείμενο σύστημα ελέγχου και ασφαλείας. Όταν το Jungheinrich Warehouse Control System WCS χρησιμοποιείται ως σύστημα ελέγχου ή σύστημα διαχείρισης μεταφοράς, μπορεί με τη χρήση περισσότερων ανυψωτικών μηχανημάτων στενών διαδρόμων σε ένα σύστημα ραφιών να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανομή των παραγγελιών. Η τοπολογία της αποθήκης εξακολουθεί να καθορίζεται από το σύστημα ραφιών και το σύστημα μεταφοράς ζώνης προετοιμασίας. Το τελευταίο μπορεί να έχει τη μορφή συμβατικού συστήματος μεταφοράς ή να βασίζεται σε ένα σύστημα μεταφοράς χωρίς οδηγό όπως το Auto Pallet Mover (APM) της Jungheinrich.

Χρήση

Τα αυτόματα ανυψωτικά οχήματα στενών διαδρόμων ETXa και EKXa διαθέτουν τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των βασικών μηχανημάτων τύπου ETX και EKX. Έτσι, η αυτοματοποίηση υφιστάμενων συστημάτων στενών διαδρόμων είναι κατ' αρχήν εξίσου εφικτή όπως η δημιουργία μιας νέας εγκατάστασης. Επίσης υποστηρίζεται η εκ των υστέρων αυτοματοποίηση μηχανημάτων που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία.
Χάρη στη δυνατότητα ελιγμών, τα αυτόματα ανυψωτικά μηχανήματα στενών διαδρόμων μπορούν να εξυπηρετήσουν ευέλικτα περισσότερους διαδρόμους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά, ακόμα και όταν μια σχετικά χαμηλή απόδοση εισαγωγής/εξαγωγής πρέπει να ανταποκριθεί σε ένα σχετικά μεγάλο όγκο αποθήκης ή όταν υπάρχουν ανομοιομορφίες στην τοπολογία της αποθήκης.

Τα πλεονεκτήματα

Ο αυτοματισμός επιτυγχάνεται σε περισσότερα επίπεδα, και σας εξασφαλίζει "φάσεις εξοικείωσης" ευελιξία κατά το σχεδιασμό του προϋπολογισμού και βελτιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων.
Έχετε μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών και μικρότερη δυσκολία κατά το σχεδιασμό της τοπολογίας της αποθήκης σε σχέση με συμβατικές τεχνολογίες RBG.
Ειδικά όταν το ύψος κτιρίου είναι περιορισμένο, οι αυτόματες αποθήκες με ανυψωτικά οχήματα ψηλών ραφιών προσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από τις συμβατικές λύσεις RBG. Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα ανυψωτικά μηχανήματα, το κάθε μηχάνημα έχει πρόσβαση σε όλους τους διαδρόμους. Σε περίπτωση βλάβης ενός ανυψωτικού μηχανήματος, μπορεί να αναλάβει το ρόλο του ένα άλλο, οπότε η αποθήκη παραμένει σε λειτουργία και η συνολική διαθεσιμότητα αυξάνεται.
Δυνατότητα επέκτασης: Όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις απόδοσης, μπορούν ανάλογα με τη διάταξη της αποθήκης να χρησιμοποιηθούν και άλλα αυτόματα ανυψωτικά οχήματα.

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER