Αυτόματες αποθήκες μικροεξαρτημάτων

Κατάλληλο για την αποθήκευση δοχείων, χαρτοκιβωτίων και πλακών

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Ύψος εγκατάστασης έως 18 m
  • Υψηλή απόδοση στο χειρισμό εμπορευμάτων
  • Μικρές διαστάσεις προσέγγισης
  • Ανυψωτική ικανότητα έως 300 kg
  • Διαφορετικές διατάξεις παραλαβής φορτίου
  • Ταχύτητα οδήγησης έως 360 m/min και ταχύτητα ανύψωσης έως 180 m/min

Οι αυτόματες αποθήκες μικροεξαρτημάτων χρησιμεύουν κυρίως στην αποθήκευση μικροεξαρτημάτων με μεγάλο αριθμό προϊόντων σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων ανά προϊόν και υψηλές απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα διαχείρισης εμπορευμάτων στην αποθήκη.

Συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

  • Σύντομοι χρόνοι πρόσβασης
  • Απευθείας πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα
  • Υψηλή ταχύτητα χειρισμού και βέλτιστη αξιοποίηση χώρου

Εμφάνιση λεπτομερειών πλεονεκτημάτων

Αναλυτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

Σύντομοι χρόνοι πρόσβασης

Οι αυτόματες αποθήκες μικροεξαρτημάτων (AKL) επιτρέπουν την αποθήκευση μικροεξαρτημάτων σε containers, χαρτοκιβώτια ή πλάκες με μεγάλη εξοικονόμηση χώρου και χρόνου.

Υψηλή ταχύτητα χειρισμού και βέλτιστη αξιοποίηση χώρου

Σε αυτά τα συστήματα, τα εμπορεύματα αποθηκεύονται σε συστήματα ραφιών πάνω σε γωνίες στήριξης ή επιφάνειες ραφιών- με πλήρη αξιοποίηση του ύψους αποθήκης.

Απευθείας πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα

Στις αυτόματες αποθήκες μικρών εξαρτημάτων (AKL), η εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων γίνεται με αυτοματοποιημένες συσκευές χειρισμού ραφιών. Έτσι μειώνεται ο χρόνος πρόσβασης σε κάθε προϊόν και επιτυγχάνονται υψηλές ταχύτητες χειρισμού στην αποθήκη σας.

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER