Συμπαγές σύστημα αποθήκης με φορεία

Σε βάθος. Συμπαγής σχεδίαση. Αποδοτικότητα.

Συμπαγή συστήματα αποθήκης με φορεία – η ολοκληρωμένη λύση με ράφι καναλιού, περονογόρο-φορέα και φορείο

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Υψηλή απόδοση, διάρκεια ζωής, ασφάλεια και αξιοπιστία
  • Υψηλές αποδόσεις στο χειρισμό εμπορευμάτων
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής
  • Βέλτιστη εκμετάλλευση της οφέλιμης επιφάνειας της αποθήκης
  • Υψηλός βαθμός απόδοσης σε σχέση με την διαθεσιμότητα χώρου στην αποθήκη, αλλά και το ενεργειακό ισοζύγιο
  • Προορίζεται για χρήση σε ψυγεία ή αποθήκες ρυθμιστικού αποθέματος

Τα συμπαγή συστήματα φορείων αποθήκης Jungheinrich, In Pallet Carrier (IPC) και Under Pallet Carrier (UPC), επιτρέπουν την αποτελεσματική αποθήκευση προϊόντων και εμπορευμάτων σε παλέτες σε συμπαγή συστήματα καναλιών αποθήκευσης. Κεντρικό στοιχείο των συστημάτων μας είναι τα ανεξάρτητα φορεία φορτίων, τα λεγόμενα carriers, που παραλαμβάνουν τις προς εισαγωγή ή εξαγωγή παλέτες και τις μεταφέρουν αυτόματα στο κανάλι ραφιών. Είμαστε ο μόνος κατασκευαστής που προσφέρει 2 διαφορετικά συστήματα φορείων, ειδικά προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, απαιτήσεις και περιπτώσεις εφαρμογής. Σε συνδυασμό με το συμπαγές σύστημα ραφιών αποθήκης και τα οχήματα-φορείς (π.χ. EGF, ETV, EKX), δημιουργούν το ιδανικό σύστημα για μια βέλτιστη ταχύτητα διαχείρισης εμπορευμάτων στην αποθήκη σας.

Συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

  • Αποθήκευση υψηλής απόδοσης
  • Οικονομικά και αποδοτικά
  • Ευέλικτα συμπαγή συστήματα αποθήκης με φορεία

Εμφάνιση λεπτομερειών πλεονεκτημάτων

Αναλυτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων

Αποθήκευση υψηλής απόδοσης

Το συμπαγές σύστημα αποθήκης Jungheinrich - αποτελούμενο από φορείο, φορέα και ράφι καναλιού - επιτρέπει τη συστηματική χρήση του χώρου της αποθήκης. Το μικρό απαιτούμενο ύψος ανά επίπεδο καναλιού και το χαμηλό πρώτο επίπεδο επιτρέπουν επιπλέον την αποδοτική χρήση του ύψους της αποθήκης. Ως φορέας, το κάθε ανυψωτικό όχημα Jungheinrich μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το φορέα περόνης FEM, με επαρκή εναπομένουσα ανυψωτική ικανότητα και με πλάγια μετατόπιση.

Ευέλικτα συμπαγή συστήματα αποθήκης με φορεία

Η ιδιαιτερότητα των συμπαγών συστημάτων αποθήκης με φορεία Jungheinrich: Διατίθενται τόσο για την οδήγηση κάτω από την παλέτα (Under Pallet Carrier, UPC) όσο και για την οδήγηση μέσα στην παλέτα (In Pallet Carrier, IPC). Επίσης, οι διάφορες παραλλαγές UPC και IPC επιτρέπουν το χειρισμό ποικίλων φορέων φορτίου, όπως για παράδειγμα ευρωπαλετών (εγκάρσια/κατά μήκος) και βιομηχανικών παλετών (εγκάρσια/κατά μήκος). Τα συστήματα αυτά ενδείκνυνται επίσης για τη χρήση σε αποθήκες προσωρινής αποθήκευσης και ψυκτικές αποθήκες σε έως -30°C.

Οικονομικά και αποδοτικά

Το εύρος υπηρεσιών μιας κλασικής συμπαγούς αποθήκης επεκτείνεται με τη χρήση συστημάτων φορείων. Έτσι μπορούν να υλοποιηθούν πρόσθετες δυνατότητες βελτιστοποίησης αναφορικά με το βαθμό πλήρωσης, την ταχύτητα χειρισμού, την ποικιλία προϊόντων, το βαθμό αξιοποίησης χώρου και την ήπια μεταχείριση των φορτίων. Τα συστήματα φορείων προορίζονται για το χειρισμό ολόκληρων παλετών, την αποθήκευση κατά παρτίδες και τον ανεφοδιασμό.

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER