Συμβουλευτική ροής υλικών

Ανάλυση – Σχεδιασμός – Βελτιστοποίηση

Αναγνώριση και αξιοποίηση αφανών αποθεμάτων. Σχεδιασμός και υλοποίηση μελλοντικών δυνατοτήτων.

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Ευκολότερη αύξηση της αποδοτικότητας.
  • Επανασχεδιασμός χειροκίνητων συστημάτων αποθήκης
  • Βελτιστοποίηση συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Έλεγχος υφιστάμενων σχεδιασμών

Η συμβουλευτική υποστήριξη βασίζεται στις δικές σας απαιτήσεις και στα δικά σας δεδομένα. Έτσι, τα σχέδια και οι λύσεις μας προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες σας.

Εμφάνιση λεπτομερειών πλεονεκτημάτων

Αναλυτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων


Για να βρούμε μαζί την καλύτερη λύση το ταχύτερο δυνατό, η παρακάτω διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης ροής υλικών έχει αποδειχθεί αποτελεσματική:

Βήμα 1: Προκαταρκτική συζήτηση και καταγραφή πραγματικών συνθηκών
Σε συνεννόηση μαζί σας, καθορίζουμε τους στόχους, το περιεχόμενο και το εύρος ανάλυσης. Εσείς μας παρέχετε απλώς τα βασικά δεδομένα, όπως π.χ. τα σχέδια των εγκαταστάσεων και πληροφορίες για το στόλο των μηχανημάτων σας

Βήμα 2: Ανάλυση πραγματικών συνθηκών
Οργανώνουμε για εσάς τα δεδομένα σε απλή και συνοπτική μορφή. Με βάση τις αξιολογήσεις στο βήμα 2 διαφαίνονται οι δυνατότητες βελτιστοποίησης.

Βήμα 3: Προσδιορισμός των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης
Με βάση τις αξιολογήσεις στο βήμα 2 διαφαίνονται οι δυνατότητες βελτιστοποίησης. Στη συνέχεια, αυτές συνοψίζονται σε ένα σχέδιο. Εμείς μπορεί να σας προτείνουμε επιπλέον δυνατότητες βελτιστοποίησης, όπως για παράδειγμα τη χρήση συστημάτων Jungheinrich όπως το ISM online, το σύστημα διαχείρισης αποθήκης WMS Jungheinrich ή το σύστημα πλοήγησης αποθήκης.

Βήμα 4 Τελική παρουσίαση
Τέλος σας παρουσιάζουμε καταξιωμένες εναλλακτικές λύσεις και σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη και λεπτομερώς τεκμηριωμένη έκθεση για τα προτεινόμενα μέτρα.

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER