Συμβουλευτική υποστήριξη για συστήματα ρυμουλκούμενου συρμού

Ανάλυση – Σχεδιασμός – Συμβουλευτική υποστήριξη

Οι αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής προϋποθέτουν ευέλικτες και τυποποιημένες διαδικασίες εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics).

Μεγεθύνετε την εικόνα με το δείκτη του ποντικιού

Υποβολή αιτήματος οnline

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Ανάλυση ροής υλικών και πληροφοριών εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics)
 • Ορισμός και ανάπτυξη του σχεδιασμού μεταφορών για την εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα (intralogistics)
 • Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και του κατάλληλου συστήματος
 • Εξοπλισμός πηγών υλικών και σημείων χρήσης βάσει αναγκαιότητας

Ο σχεδιασμός των ρυμουλκούμενων συρμών απαιτεί ακριβή γνώση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics). Πότε, πού, πόσο συχνά και πόσοι ρυμουλκούμενοι συρμοί θα χρησιμοποιούνται εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και θα πρέπει η χρήση αυτή να καθοριστεί για ένα μεγάλο φάσμα εξαρτημάτων. Συντονίζουμε για σας αυτές τις παραμέτρους, καθώς και τη δυναμικότητα σε σχέση με τις επιφάνειες, το προσωπικό και τα μέσα μεταφοράς. Γιατί μόνο η σταθερή ροή παραγωγής εξασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα.

Το πλεονέκτημα για εσάς

Σας παρέχουμε ασφάλεια σχεδιασμού καθ' όλη τη διαδικασία σχεδιασμού του ρυμουλκούμενου συρμού.
Επωφελείστε από την ανεξάρτητη ανάλυση της παραγωγής με εξατομικευμένη ανάλυση των διαδικασιών.

Παρέχουμε ασφάλεια τροφοδοσίας στην παραγωγή σας για ένα συνεχές και σταθερό επίπεδο απόδοσης.
Επωφελείστε από τις ευέλικτες και τυποποιημένες διαδικασίες εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics).

Εμφάνιση λεπτομερειών πλεονεκτημάτων

Αναλυτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων


Συμβουλευτική υποστήριξη για συστήματα ρυμουλκούμενου συρμού

Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα περισσότερο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών, η διάθεση υλικών στον τομέα της παραγωγής γίνεται μια όλο και πιο απαιτητική και πολυσύνθετη υπόθεση. Οι λόγοι είναι οι εξής:

 • Μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων με την αύξηση των διαφορετικών εκδόσεων
 • Περιορισμένες επιφάνειες διάθεσης στο χώρο παραγωγής
 • Διάθεση μικρότερων ποσοτήτων
 • Εξαιρετικά συχνός, κυκλικός ανεφοδιασμός της παραγωγής

Για τις απαιτήσεις αυτές, οι συρμοί ρυμουλκού αποτελούν μια ευέλικτη λύση. Παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής συνδυασμένης διάθεσης διαφορετικών φορτίων για μικρά μεγέθη παρτίδων και διαλογή από πολλά διαφορετικά σημεία. Οι ρυμουλκούμενοι συρμοί χρησιμοποιούνται συχνά για την τροφοδοσία χώρων παραγωγής, εκεί όπου σε ένα περιορισμένο εμβαδόν απαιτείται γρήγορη και τακτική διάθεση μιας μεγάλης σειράς από διαφορετικά εξαρτήματα Οι διεργασίες παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας συγχρονίζονται, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποιημένη, διαρκή και ασφαλή ροή υλικών. Εκτός από την αύξηση της αποδοτικότητας, η συγκέντρωση μεμονωμένων μεταφορών οδηγεί σε μείωση του συνολικού μεταφορικού έργου και συνεπώς σε μειωμένο κίνδυνο ατυχήματος για άτομα, μηχανήματα και υλικά.

Οι υπηρεσίες μας

Συντονίζουμε και σχεδιάζουμε για εσάς:

Τεχνολογία

 • Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας ελκυστήρα και ρυμουλκούμενου για την εκάστοτε διαδικασία τροφοδοσίας με βάση εργονομικές παραμέτρους
 • Εξοπλισμός των πηγών υλικών και των σημείων χρήσης υλικών ανάλογα με τις ανάγκες, με τεχνολογία ραφιών, αποθήκης και συλλογής παραγγελιών
 • Συνυπολογισμός όλων των σχετικών με τη διαδικασία πόρων – εργαζομένων, οχημάτων, χρόνου, επιφανειών, αποθεμάτων


Διαδικασία

 • Προσδιορισμός των βέλτιστων διαδρομών μεταφοράς
 • Λογική αντιστοίχιση οχημάτων και πορειών
 • Σύνδεση των πηγών με τις περιοχές συλλογής, με ορθή διαχείριση των πόρων – διαμόρφωση διαδρομών
 • Συνδυασμός διαδικασιών τροφοδοσίας και αποκομιδής
 • Ανάλυση όλων των σχετικών διαδικασιών αποθήκευσης και συλλογής παραγγελιών


Μονάδα ελέγχου

 • Βελτιστοποίηση των ροών υλικών και πληροφοριών εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics)
 • Καθορισμός των χρονικών διαστημάτων εφοδιασμού – χρόνος διαθεσιμότητας του ρυμουλκούμενου συρμού
 • Καθορισμός των στάσεων όσον αφορά το σημείο, το πλήθος και το χρόνο για τη βελτιστοποιημένη τροφοδοσία της παραγωγής ως προς το χρόνο και τη διαδρομή
 • Υποστήριξη της διαδικασίας με οπτικοποίησηΣυμβουλευτική υποστήριξη για συστήματα ρυμουκλούμενου συρμού από τη Jungheinrich – μια σφαιρική θεώρηση.

Υποβολή αιτήματος οnline

NEWSLETTER