Μεγαλύτερη αντοχή.

Μεγαλύτερη απόδοση.

16 ώρες συνεχούς λειτουργίας, με μία μόνο φόρτιση.