210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Sauer
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ

Οικονομικά αποδοτική και ολοκληρωμένη λύση για τη Sauer GmbH & Co.KG

Η Sauer GmbH & Co.KG, που προηγουμένως κατείχε ηγετική θέση στην εγχώρια βιομηχανία παιχνιδιών, αναπτύσσει και παράγει, μεταξύ άλλων, φιάλες και δοχεία για τις βιομηχανίες καλλυντικών, χημικών, φαρμακευτικών και τροφίμων. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επίσης και τεχνικά εξαρτήματα.

Απρόσκοπτη λειτουργία

Ένα ευχάριστο σημείο εκκίνησης της επένδυσης ήταν ο θετικός ρόλος του χειριστή και η αντίστοιχη επέκταση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Οι προτάσεις μας για την υλοποίηση μιας αυτοματοποιημένης αποθήκης παλετών με πολλαπλές θέσεις μεγάλου ύψους ήταν οι εξής: Αύξηση της διακίνησης εμπορευμάτων με γρήγορους χρόνους πρόσβασης, χαμηλά ποσοστά σφαλμάτων και υψηλό βαθμό αξιοποίησης του χώρου.

Norbert Manger
Project manager at Jungheinrich

“Τα πλεονεκτήματα έγκεινται κυρίως στην υψηλή δυνατότητα διακίνησης, που επιτυγχάνεται μέσω του εξοπλισμού ραφιών και των τηλεσκοπικών περονών παλέτας τους.”

Νέα μελέτη αποθήκης με εξοπλισμό αυτόματου χειρισμού ραφιών

Η νέα μελέτη αποθήκης βασίζεται σε μια αποθήκη πολλαπλών ραφιών μεγάλου ύψους με εξοπλισμό αυτόματου χειρισμού, περιφερειακό εξοπλισμό διαχείρισης υλικών και σύνδεση με το WMS μας. Ο εξοπλισμός αυτόματων ραφιών, που σχεδιάστηκε για λειτουργίες στοίβαξης και ανάκτησης διπλού βάθους, επιτρέπει την πραγματοποίησης της επεξεργασίας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτό είναι σημαντικό για την τροφοδοσία της αυτοματοποιημένης αποθήκης τριών διαδρόμων, με πάνω από 25.500 θέσεις αποθήκευσης σε έντεκα επίπεδα ραφιών. Τα τρία στοιχεία του εξοπλισμού αυτόματης στοίβαξης ραφιών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεσκοπικών περονών, προέρχονται από τη θυγατρική μας, την MIAS.

Σύντομοι χρόνοι κατασκευής και υψηλή διαθεσιμότητα συστήματος

«Τα πλεονεκτήματα έγκεινται κυρίως στην υψηλή δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων που επιτυγχάνεται μέσω του του εξοπλισμού ραφιών και των τηλεσκοπικών περονών παλέτας τους» δήλωσε ο Norbert Manger, ο οποίος ήταν υπεύθυνος έργου για την κατασκευή της νέας αυτής εγκατάστασης. Ο σύντομος χρόνος κατασκευής, που ήταν κάτω του ενός έτους, η άριστη σχέση απόδοσης/κόστους, τα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας συστήματος, καθώς και η ευκολία στη χρήση τους, ήταν σημαντικά χαρακτηριστικά.

Έχετε ερωτήσεις;