210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Αυτοματοποιημένοι ανυψωτικά οχήματα ψηλών ραφιών
Βασικό εργαλείο στην αυτοματοποιημένη αποθήκη

Αυτόματα ανυψωτικά μηχανήματα στενών διαδρόμων ψηλών ραφιών

Τα αυτόματα ανυψωτικά μηχανήματα στενών διαδρόμων, πλάγιας φόρτωσης για χρήση «ψηλών» ραφιών αποτελούν μια από τις κορυφαίες επιλογές στην αποθήκη με στενούς διαδρόμους, η οποία περιλαμβάνει επίσης συστήματα ραφιών, λογισμικό και συστήματα τροφοδοσίας, όπως ραουλόδρομοι.

Μέγιστη απόδοση – όλο το εικοσιτετράωρο.

Αν επιλέξετε ένα ή περισσότερα αυτόματα μηχανήματα μεταφοράς, η αποθήκη σας θα έχει μέγιστη διαθεσιμότητα καθώς και υψηλή απόδοση. Η μηχανική οδήγηση και οι αναμεταδότες (transponders) στο δάπεδο εξασφαλίζουν αποτελεσματικό προσανατολισμό στους διαδρόμους. Για την λειτουργία της αποθήκης 24/7, υπάρχει δυνατότητα η τροφοδοσία ενέργειας των αυτόματων μηχανημάτων, να πραγματοποιείται στο ράφι μέσω ραγών διανομής ενέργειας.

Δυνατότητα αυτοματισμού σε βαθμίδες

Μπορείτε επίσης να αυτοματοποιήσετε βαθμιαία τα υπάρχοντα μηχανήματα σας και με αυτόν τον τρόπο να κάνετε την αποθήκη στενών διαδρόμων έτοιμη για το μέλλον. Η ημι-αυτοματοποίηση σε συνδυασμό με το βραβευμένο σύστημα warehouseNAVIGATION μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την απόδοση της διαχείρισης εμπορευμάτων κατά 25%.

Το σύστημα αυτό ξεκουράζει τους χειριστές και εξασφαλίζει ακριβή προσέγγιση και ρύθμιση θέσης στην αποθήκη.
Σε πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία κινείται με αυτάρκεια ως AGV στους διαδρόμους της αποθήκης, διεκπεραιώνοντας με αξιοπιστία τις εργασίες μεταφοράς και αποθήκευσης. Έχετε ερωτήσεις;