210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Αποθήκευση φορτίων μεγάλου μήκους

Αποθήκευση φορτίων μεγάλου μήκους

Αν πρέπει να αποθηκεύσετε φορτία μεγάλου μήκους όπως ράβδους, σωλήνες και πλάκες, προσφέρεται το σύστημα προβολικών ραφιών. Τα ράφια του επιμηκύνονται όσο θέλετε. Τα φορτία φέρονται σε βάσεις στήριξης επάνω σε ορθοστάτες ραφιών με δυνατότητα ευέλικτης τοποθέτησης. Σας φαίνεται η επέκταση των αποθηκευτικών επιφανειών σας αδύνατη ή πολύ δαπανηρή; Δημιουργήστε επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, προσθέτοντας ένα πατάρι αποθήκευσης.

Τα πατάρια αποθήκευσης και συλλογής παραγγελιών δημιουργούν επιπλέον αποθηκευτική επιφάνεια στον ίδιο χώρο.

Τα πατάρια αποθήκευσης αξιοποιούν πλήρως το ύψος του χώρου

Τα πατάρια αποθήκευσης μπορούν να διαταχθούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε πάνω τους να μπορούν να οδηγηθούν χειροκίνητα περονοφόρα αλλά και ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω σκάλας και τη ροή υλικών από το ισόγειο περονοφόρα μηχανήματα ή τεχνολογία material handling.

Έχετε ερωτήσεις;