210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Δυναμική αποθήκευση παλετών

Δυναμική αποθήκευση παλετών

Σε ό,τι αφορά την αποθήκευση των εμπορευμάτων σας, είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις εφαρμογές σας και σας προσφέρουμε το κατάλληλο σύστημα ραφιών για διαφορετικές εργασίες αποθήκευσης και συλλογής παραγγελιών – προσαρμοσμένο αν χρειάζεται στις δικές σας προδιαγραφές. Αν έχετε να κάνετε με εμπορεύματα ή μονάδες αποθήκευσης, που πρέπει να μετακινούνται στην αποθήκη, η δυναμική αποθήκευση παλετών είναι για εσάς η βέλτιστη λύση. 

Τα ράφια drive - through ενδείκνυνται, αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο FIFO (first in first out) κατά την εργασία σας. Το αποθηκευμένο εμπόρευμα – κατά κανόνα μικροεξαρτήματα και συσκευασίες – προχωράει αυτόματα επάνω σε τροχίσκους στο σημείο παραλαβής. Με τον τρόπο αυτό τα εμπορεύματα στην αποθήκη σας δεν παλιώνουν.

Ράφια ώθησης: Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου

Αν αποθηκεύετε ποσότητες μεσαίου μεγέθους του ίδιου προϊόντος με τη μέθοδο LIFO (last in last out), τα ράφια ώθησης σάς προσφέρουν τη βέλτιστη αξιοποίηση χώρου. Αποτελούνται από ορθοστάτες ραφιών που είναι διατεταγμένοι στη σειρά, σχηματίζοντας ένα κανάλι. Την αποθήκευση των εμπορευμάτων στα κανάλια των ραφιών ώθησης αναλαμβάνουν κατά κανόνα τα ανυψωτικά με ιστό ανύψωσης.

Έχετε ερωτήσεις;