210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Bild

Πολιτική Απορρήτου για ψηφιακές υπηρεσίες

Παρακάτω σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το εύρος και τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τις ψηφιακές υπηρεσίες Jungheinrich.

1. Γενικές πληροφορίες

Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εμείς (εφεξής: «Jungheinrich», «εμείς», «μας») επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από σας μέσω των υπηρεσιών, των εφαρμογών των ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών προϊόντων της Jungheinrich (εφεξής: «Υπηρεσίες») που χρησιμοποιείτε ή τα οποία μας παρέχετε εσείς. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην εμπιστευτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ως εκ τούτου, χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε στο πλαίσιο της χρήσης της υπηρεσίας με τρόπο απόλυτα σύμφωνο με τις νομικές διατάξεις και τους κανονισμούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε για το είδος, τον βαθμό και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στο πλαίσιο της χρήσης της υπηρεσίας. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για να κατανοήσετε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Στην ενότητα τέσσερα, θα βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για υπηρεσίες σχετικά με την αντίστοιχη επεξεργασία των δεδομένων σας.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, όσον αφορά τη νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου, είναι η εταιρεία Jungheinrich AG με διεύθυνση Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047, στο Αμβούργο.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας (βλ. ενότητα 8), είναι ο:

Mr. Frank Jastrob
Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg, Deutschland

Τηλέφωνο: +49 40 6948-1630
E-Mail: Frank.Jastrob@jungheinrich.de

3. Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με βάση την πλέον προηγμένη τεχνολογία για να διασφαλίσουμε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου και, ως εκ τούτου, για να προστατεύσουμε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς έναντι τυχαίας ή σκόπιμης παραποίησης, απώλειας, καταστροφής ή έναντι προσπέλασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ειδικότερα, όλες οι επικοινωνίες που αφορούν την επίσκεψη και τη χρήση του προϊόντος και οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω του προγράμματος περιήγησης ή της Εφαρμογής (εφεξής: διαμεσολαβητής) έχουν κρυπτογραφηθεί με τη μέθοδο TLS.

4. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα Ψηφιακά Προϊόντα Jungheinrich

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων της Jungheinrich για τα Ψηφιακά Προϊόντα της Jungheinrich.

Ο Όμιλος Jungheinrich προσφέρει Ψηφιακά Προϊόντα Jungheinrich για τα σύγχρονα βιομηχανικά μηχανήματα και άλλα συστήματα intralogistics καθώς και τεχνολογίας material handling. Όταν χρησιμοποιείτε Ψηφιακά Προϊόντα Jungheinrich, υποβάλλονται σε επεξεργασία μη προσωπικά δεδομένα μηχανήματος και προσωπικά δεδομένα. Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Jungheinrich για λογαριασμό του πελάτη, η Jungheinrich και ο πελάτης έχουν συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων για τα Ψηφιακά Προϊόντα Jungheinrich.

Τα Ψηφιακά Προϊόντα Jungheinrich που παρέχονται από την Jungheinrich προσαρμόζονται και ενημερώνονται τακτικά στις νέες τεχνικές και νομικές απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και στις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στα μεμονωμένα Ψηφιακά Προϊόντα Jungheinrich.

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε την τρέχουσα επισκόπηση των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία (βλ. σημείο 4.1) καθώς και των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων (βλ. σημείο 4.2).

5. Πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών αποκλειστικά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, δηλαδή σε περίπτωση που ο νόμος απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, ή σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας κατά την έννοια του άρθρου 6 (1) στ του GDPR.

Παρακάτω σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το εύρος και τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τις ψηφιακές υπηρεσίες Jungheinrich.

6. Μετάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Συνεργαζόμαστε με τρίτους που αναλαμβάνουν εκ μέρους μας ορισμένες τεχνικές εργασίες κατά την παροχή των υπηρεσιών για λογαριασμό της εταιρείας μας.

Στο βαθμό που η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, αυτό συμβαίνει πάντα σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και τους κανονισμούς της ισχύουσας πολιτικής απορρήτου. Οι αποδέκτες των δεδομένων υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους καθορισμένους σκοπούς. Σε περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβάζονται σε αποδέκτη εκτός του Ομίλου Jungheinrich ο οποίος βρίσκεται σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του ΕΟΧ, ο αποδέκτης εγγυάται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 44 και επ. του GDPR. Εξαιρούνται τα κράτη των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλο από την Επιτροπή της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της υπηρεσίας, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή υποστήριξης 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου. Εάν είναι απαραίτητο, θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά στοιχεία που λάβαμε από εσάς στην εταιρεία πωλήσεων Jungheinrich που είναι υπεύθυνη για σας, ώστε να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων και ερωτήσεων. Αυτή η διαβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμβατική παροχή των λειτουργιών της υπηρεσίας (άρθρ. 6(1) εδάφιο 1 β) GDPR).

7. Cookies

Κατά την παροχή των υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από την υπηρεσία στη συσκευή που χρησιμοποιείτε (Η/Υ, ταμπλέτα κ.λπ.) και αποθηκεύονται στη μνήμη του διαμεσολαβητή σας. Ο σκοπός αυτών των cookies είναι, για παράδειγμα, να ταυτοποιούν έναν χρήστη ως εξουσιοδοτημένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της υπηρεσίας από αυτόν. Χωρίς αυτήν την προσωρινή «ενδιάμεση αποθήκευση», οι καταχωρίσεις που έχουν ήδη γίνει σε ορισμένες εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται ξανά και ξανά. Ένα cookie περιέχει μόνο τα δεδομένα που εξάγει ένας διακομιστής ή/και που εισάγει ο χρήστης κατόπιν αιτήματος (π.χ. δομή, πληροφορίες για τον τομέα, διαδρομή, ημερομηνία λήξης, όνομα και τιμή cookie). Ένα cookie δεν μπορεί να «κατασκοπεύσει» έναν σκληρό δίσκο.

Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τις ρυθμίσεις συστήματος του διαμεσολαβητή σας. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν από τις ρυθμίσεις συστήματος του διαμεσολαβητή σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη χρήση της υπηρεσίας.

Αναλυτικά, τα cookies που αναφέρονται στην παρακάτω επισκόπηση ρυθμίζονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών. Αυτά είναι, αφενός, τα λεγόμενα cookies πρώτου μέρους, τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι, και, αφετέρου, τα cookies τρίτων που ρυθμίζονται από τρίτους για την εκπλήρωση ορισμένων σκοπών.

8. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Κατ' αρχήν, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Η αποθήκευση διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ισχύουν νόμιμες περίοδοι διατήρησης ή εφόσον έχετε δηλώσει τη συναίνεσή σας αναφορικά με την αποθήκευση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα δεδομένα εγγραφής θα διαγραφούν το αργότερο έξι μήνες μετά την οριστική καταγγελία της σύμβασης για τη χρήση της πύλης ή τη διαγραφή του προφίλ χρήστη.

9. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων


10. Συνδέσεις προς άλλες τοποθεσίες web

ι σύνδεσμοι που περιέχονται στις υπηρεσίες μας μπορούν να αναφέρονται σε άλλους ιστότοπους της Jungheinrich AG. Η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου που παρέχεται για το σκοπό αυτό και εμφανίζεται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες ισχύει ρητά. Το ίδιο ισχύει και για πιθανούς συνδέσμους για εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων. Πληροφορίες για την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων περιλαμβάνονται επίσης στις αντίστοιχες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων.

11. Επικαιροποιήσεις Πολιτικής Απορρήτου

Θα επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου εάν είναι απαραίτητο για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Παρακαλείστε να ενημερώνεστε τακτικά για την τρέχουσα κατάσταση της Πολιτικής.

Οκτώβριος 2020

Έχετε ερωτήσεις;