210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Χρηματοδότηση
Χρησιμοποιήστε το. Αποκτήστε το.

Χρηματοδότηση

Η Jungheinrich Financial Services είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος της Jungheinrich. 

Σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις μηχανημάτων, ραφιών, και συστημάτων αποθήκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό σας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία μας και όλα τα πλεονεκτήματα της χρηματοδότησης που προσφέρουμε. 

Εσείς επιλέγετε

Σκέφτεστε σοβαρά την απόκτηση μηχανήματος; Η Jungheinrich σάς προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες χρηματοδότησης:

Συμβατικό δάνειο με δόσεις

Ο εύκολος δρόμος για την αγορά μηχανημάτων
Επιλέγετε την περίοδο διάρκειας του συμβολαίου και πληρώνετε άνετα σε σταθερές μηνιαίες δόσεις. Έτσι χρησιμοποιείτε το προϊόν που επιλέξατε από την αρχή του συμβολαίου. Η αγορά με δόσεις σάς επιτρέπει φορολογική εξαίρεση για την τιμή αγοράς με τη μορφή αποσβέσεων. Επωφεληθείτε ταυτόχρονα από τα πλεονεκτήματα ενός προσαρμοσμένου στις τρέχουσες απαιτήσεις σας σχεδίου απόσβεσης και παραμείνετε ευέλικτοι. Μετά το τέλος του συμβολαίου και με την πληρωμή της τελευταίας δόσης το προϊόν περνάει απευθείας στην ιδιοκτησία σας.

Χρηματοδοτική μίσθωση

Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείτε το προϊόν από την αρχή και πληρώνετε σε σταθερές μηνιαίες δόσεις. Ομοίως έχετε δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της διάρκειας του συμβολαίου. Σε αντίθεση με το συμβατικό δάνειο με δόσεις, στην χρηματοδοτική μίσθωση στο τέλος της περιόδου του συμβολαίου έχετε επιλογή απόκτησης στην υπολογισμένη υπολειμματική αξία.

Πλεονεκτήματα χρηματοδότησης

  • Καμία δέσμευση ίδιων κεφαλαίων
  • Προστασία των πιστωτικών ορίων στην τράπεζά σας
  • Εγγύηση σταθερού επιτοκίου
  • Δυνατότητα χρήσης κρατικών επιχορηγήσεων
  • Οι αποσβέσεις και οι τόκοι εκπίπτουν φορολογικά

Πρόσθετες παροχές

  • Full Service
  • Service συντήρησης
  • Service υδραυλικού λαδιού
  • Επιθεωρήσεις ασφαλείας


Έχετε ερωτήσεις;