210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Εξέδρα συλλογής παραγγελιών
  • Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης χωρίς αλλαγή της κατασκευαστικής δομής του κτιρίου
  • Αποδοτικότερη χρήση του ύψους του χώρου
  • Ευέλικτη προσαρμογή στις υπάρχουσες ανάγκες
  • Πλήθος εξατομικευμένων δυνατοτήτων διαμόρφωσης

Αυτοϊστάμενα πατάρια

Με μια πλατφόρμα συλλογής παραγγελιών εξοικονομείτε γρήγορα πρόσθετο χώρο σε ύψος, χωρίς να απαιτούνται δαπανηρές κατασκευαστικές τροποποιήσεις στην κτιριακή δομή. Η ανεξάρτητη, προσβάσιμη από μηχανήματα ατσάλινη κατασκευή εξοικονομεί χώρο σε πολλά επίπεδα: Ενώ στο επάνω επίπεδο δημιουργούνται νέες επιφάνειες αποθήκευσης και εργασίας, το κάτω επίπεδο μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή. Σε αντιπαραβολή με τα ενσωματωμένα πατάρια, οι εξέδρες συλλογής παραγγελιών παρέχουν πολλές δυνατότητες εξατομικευμένης διαμόρφωσης. Μπορούν π.χ. να χρησιμοποιηθούν ως εξέδρες συλλογής παραγγελιών. Οι εξέδρες συλλογής παραγγελιών μπορούν να τοποθετηθούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε πάνω τους να μπορούν να κινούνται όχι μόνο χειροκίνητα, αλλά και ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα. Τα περονοφόρα μηχανήματα και τα συστήματα ραουλόδρομων διακινούν τα υλικά από το ισόγειο στην πλατφόρμα.Η πρόσβαση του προσωπικού γίνεται με σκάλες ή με ενσωματωμένους ανελκυστήρες.

Χαρακτηριστικά

Σχετικά προϊόντα

Έχετε ερωτήσεις;