210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Ολοκληρωμένο σέρβις
Περιγραφή θέσης

Τεχνικός συμβουλος / Service Engineer - περιοχή Αχαΐας

Θέση στην εταιρεία: Service Engineer

Τμήμα: Τεχνική υποστήριξη – After Sales

Αναφέρεται στον: Service Manager

Περιγραφή θέσης

Ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων, βιομηχανικών θυρών καθώς και συστημάτων φορτοεκφόρτωσης (ράμπες).

Όπως και τη δημιουργία και διατήρηση άριστων σχέσεων με τους πελάτες (εσωτερικούς/εξωτερικούς) ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες/απαιτήσεις τους.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Σωστή συμπλήρωση των ΔΕ και αποστολή αυτών στον Dispatcher καθημερινά.
 • Δημιουργία άριστων σχέσεων με τους πελάτες μέσω καλής επικοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι οι προσδοκίες τους ικανοποιούνται ανεξαρτήτως συμβατικών υποχρεώσεων. 
 • Παρακολούθηση με προθυμία όλων των απαραίτητων εκπαιδεύσεων με σκοπό την εξέλιξή του. 
 • Υποστήριξη των συναδέλφων του, θεωρητικά και πρακτικά, με τις τεχνικές του γνώσεις όποτε του ζητηθεί.
 • Τακτική ενημέρωση του Service Manager για όλα τα θέματα προς βελτίωση. 

Επιπλέον των αναφερόμενων καθηκόντων ο Service Manager μπορεί να ζητήσει από τον κάτοχο της παρούσας θέσης την εκτέλεση επιπλέον καθηκόντων.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου (ΙΕΚ, ΤΕΙ επιθυμητό)
 • Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Προϋπηρεσία 2 ετών ως τεχνικός σύμβουλος (επιθυμητό)
 • Οργάνωση
 • Ομαδικότητα
 • Αφοσίωση
 • Αποτελεσματικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Ετήσιο Bonus παραγωγικότητας
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Συσκευή κινητού τηλεφώνου & Laptop
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η παραπάνω θέση, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: humanresources@jungheinrich.gr, χρησιμοποιώντας τον τίτλο: Τεχνικός Συμβουλος - περιοχή Αχαΐας

Έχετε ερωτήσεις;