210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Λογισμικό και πληροφοριακά συστήματα

Λογισμικό και πληροφοριακά συστήματα

Για έξυπνη δικτύωση έχουμε το Jungheinrich WMS καθώς και το δικό μας ενδιάμεσο λογισμικό, το Jungheinrich logistics interface, που εξασφαλίζει βέλτιστη ανταλλαγή δεδομένων. Και τα δύο προσαρμόζονται ευέλικτα και υπάρχει πάντα δυνατότητα ενημέρωσής τους. Έτσι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και το Internet of things (IoT) έρχονται και στην αποθήκη σας.

Βέλτιστη δικτύωση

Εύκολη ψηφιοποίηση και δικτύωση: το Jungheinrich logistics interface εξασφαλίζει βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και λογισμικού.

Έξυπνος έλεγχος

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην αποθήκη σας: το Jungheinrich WMS ως εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη λύση εξασφαλίζει βέλτιστες διαδικασίες. 

Εύκολη διαχείριση

Το Jungheinrich WMS Series 2 προσφέρει μια απλή και οικονομική λύση για τον αποτελεσματικό έλεγχο μικρών και μεσαίων αποθηκών. 

Πλήρης ενσωμάτωση

Η Jungheinrich προσφέρει ως ολοκληρωμένη λύση για πολύπλοκες αποθήκες την ενσωμάτωση του SAP Extended Warehouse Management (EWM). Σχεδίαση, βελτιστοποίηση, υλοποίηση και υποστήριξη – ως ισχυρός εταίρος έχουμε το καλύτερο πακέτο παροχών για εταιρείες με ξεκάθαρη στρατηγική SAP-IT.

Έχετε ερωτήσεις;