210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Λογισμικό και πληροφοριακά συστήματα

Λογισμικό και πληροφοριακά συστήματα

Για έξυπνη δικτύωση έχουμε το Jungheinrich WMS καθώς και το δικό μας ενδιάμεσο λογισμικό, το Jungheinrich logistics interface, που εξασφαλίζει βέλτιστη ανταλλαγή δεδομένων. Και τα δύο προσαρμόζονται ευέλικτα και υπάρχει πάντα δυνατότητα ενημέρωσής τους. Έτσι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και το Internet of things (IoT) έρχονται και στην αποθήκη σας.

Έχετε ερωτήσεις;