210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Stage Διεπαφή εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Η τέλεια σύνδεση μεταξύ οχήματος και Warehouse Management System
  • Αρθρωτή δομή
  • Εύκολη ενσωμάτωση διαφορετικών τεχνολογιών στο υπάρχον λογισμικό
  • Δεν χρειάζονται λειτουργικές αλλαγές στο Warehouse Management System
  • Πολλαπλές δυνατότητες σύνδεσης σε ένα Warehouse Management System

Jungheinrich logistics interface

Διάφορες τεχνολογίες και λύσεις για το ανυψωτικό μηχάνημα – π.χ. RFID, σύστημα πλοήγησης αποθήκης – απαιτούν την ανταλλαγή δεδομένων με το σύστημα διαχείρισης αποθήκης WMS (Warehouse Management System). Ωστόσο, συνήθως δεν "μιλάνε την ίδια γλώσσα". Για να είναι δυνατή η επικοινωνία, απαιτείται προσαρμογή του WMS. Με τα συστήματα διασύνδεσης της Jungheinrich, αυτές οι προσαρμογές δεν είναι απαραίτητες ή περιορίζονται στο ελάχιστο. Πρόκειται για ένα ειδικά εξελιγμένο ενδιάμεσο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο τερματικό ασύρματης μεταφοράς δεδομένων και αναλαμβάνει το ρόλο του κέντρου επικοινωνίας καθώς και τη "μετάφραση" των πληροφοριών ανταλλαγής. Έτσι είναι δυνατή η ενσωμάτωση σε υπάρχοντα και νέα περιβάλλοντα συστήματος – χωρίς αλλαγές των λειτουργιών στο WMS – γρήγορα και εύκολα.

Χαρακτηριστικά

Έχετε ερωτήσεις;