210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Προβλέψεις 2022
Προβλέψεις 2022

Η Jungheinrich τεκμηριώνει τις προβλέψεις για το 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Jungheinrich AG τεκμηρίωσε την πρόβλεψή που έκανε στις 24 Μαρτίου 2022 για το έτος 2022, η οποία είναι πλέον πάνω από τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο όμιλος Jungheinrich κατάφερε να συνεχίσει αμείωτα τις μέχρι τώρα ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2022. Επιπλέον, αποφεύχθηκαν μέχρι στιγμής οι στάσεις παραγωγής χάρη στη στοχευμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Jungheinrich αναμένει τώρα εισερχόμενες παραγγελίες μεταξύ 4,6 και 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2022 (ελαφρώς χαμηλότερες από το προηγούμενο έτος, 2021: 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ). Τα έσοδα του ομίλου αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 4,6 και 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (ελαφρώς πάνω από το προηγούμενο έτος, 2021: 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ). Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τα κέρδη προ τόκων και φόρων εισοδήματος (EBIT) θα διαμορφωθούν μεταξύ 340 και 380 εκατομμυρίων ευρώ (σημαντικά χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος, 2021: 360 εκατομμυρίων ευρώ). Αντίστοιχα, αναμένεται περιθώριο EBIT επί των πωλήσεων από 7,2% έως 8,0% (σημαντικά χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος, 2021: 8,5%). Τα κέρδη προ φόρων (EBT) αναμένεται να ανέλθουν σε 305 έως 345 εκατομμύρια ευρώ (σημαντικά χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος, 2021: 349 εκατομμύρια ευρώ). Το περιθώριο EBT επί των πωλήσεων αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 6,5% και 7,3% (σημαντικά χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος, 2021: 8,2%). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το ROCE θα κυμανθεί μεταξύ 14,0% και 17,0% (σημαντικά χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος, 2021: 20,2%). Ο βασικός δείκτης ελεύθερων ταμειακών ροών, ο οποίος εισήχθη με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2022, εξακολουθεί να αναμένεται να φτάσει σε σημαντικά αρνητική τιμή σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2021: 89 εκατομμύρια ευρώ).

Αυτή η τεκμηριωμένη πρόβλεψη βασίζεται στην προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές διακοπές της παραγωγής και ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ακέραιες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι μια έλλειψη φυσικού αερίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές διακοπές της παραγωγής.

Η ενδιάμεση δήλωση της Jungheinrich AG στις 30 Σεπτεμβρίου, θα δημοσιευθεί στις 11 Νοεμβρίου 2022.

Έχετε ερωτήσεις;