210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
annual report 2022
επισημη ανακοινωση

Οικονομικά αποτελέσματα 2022

Η Jungheinrich σημειώνει νέα κέρδη ρεκόρ για το 2022

  • Έσοδα: €4,763 εκατομμύρια ευρώ (+12%)  
  • EBIT: €386 εκατομμύρια ευρώ (+7%) 
  • EBIT ROS: 8.1% 
  • Εισερχόμενες παραγγελίες (σε αξία): €4,791 εκατομμύρια ευρώ 
  • Προτεινόμενο μέρισμα: €0.68 ανά προνομιούχο μετοχή 

Υπό δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες, τα έσοδα και το EBIT της Jungheinrich AG αυξήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022. Έτσι, ο Όμιλος πέτυχε βιώσιμη ανάπτυξη κατά το προηγούμενο έτος, παρά μια σειρά αρνητικών παραγόντων. 

Αμβούργο, 31 Μαρτίου 2023 - Για την Jungheinrich AG, το οικονομικό έτος 2022 κυριαρχήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12% σε 4.763 εκατ. ευρώ. Ο κύριος παράγοντας για τη σημαντική αύξηση των εσόδων ήταν κυρίως η δραστηριότητα των νέων μηχανημάτων. Αυτό οφείλεται στα υψηλότερα έσοδα από τα νέα μηχανήματα και στην πολύ ισχυρή ανάπτυξη των αυτόματων συστημάτων. Το EBIT αυξήθηκε κατά 7% σε 386 εκατ. ευρώ. Η απόδοση EBIT επί των πωλήσεων (EBIT ROS) έφτασε το 8,1%, καθιστώντας το EBIT και το EBIT ROS ακόμη υψηλότερα από το εύρος των προβλέψεων για το έτος. Ο Dr. Lars Brzoska, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jungheinrich AG, σχολίασε: "Η Jungheinrich σημείωσε πολύ καλές επιδόσεις κατά το οικονομικό έτος 2022. Παρά την τεταμένη κατάσταση της αγοράς, σημειώσαμε νέα ρεκόρ εσόδων και EBIT. Με αυτό τον τρόπο, αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι είμαστε εξαιρετικά ανθεκτικοί". 

Οι παραγγελίες παραμένουν σε υψηλό επίπεδο 

Οι διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που πρωτοεμφανίστηκαν στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού επιδεινώθηκαν περαιτέρω το 2022 από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Παρ' όλα αυτά, η Jungheinrich παρέμεινε σε θέση να παράγει και να παραδίδει τα προϊόντα της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία με τους προμηθευτές. Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε καλές επιδόσεις στην αγορά παρά τις μαζικές αυξήσεις του κόστους. Οι εισερχόμενες παραγγελίες της Jungheinrich σε αξία ανήλθαν σε 4.791 εκατ. ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2022, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Οι παραγγελίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη στον τομέα των νέων μηχανημάτων ανήλθαν σε 1.595 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα στοιχεία για τις εισερχόμενες παραγγελίες και τις παραγγελίες γενικότερα έχουν προσαρμοστεί για να αφαιρεθούν οι παραγγελίες από τη Ρωσία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Jungheinrich AG σταμάτησε όλες τις παραδόσεις νέων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων και ανταλλακτικών στη Ρωσία και τη Λευκορωσία από τον Μάρτιο του 2022 και μετά. 

Διατήρηση μερίσματος ρεκόρ 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το εξαιρετικά δυνατό αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Jungheinrich AG σκοπεύει να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2023 τη διανομή μερίσματος ύψους 0,66 ευρώ ανά συνήθη μετοχή και 0,68 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή. Αυτή η πρόταση μερίσματος θα οδηγήσει σε συνολική πληρωμή 68 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής 25% και δείχνει ότι η Jungheinrich παραμένει πιστή στην πολιτική της για συνεχείς πληρωμές μερισμάτων. 

Πρόβλεψη για το 2023 

Η Jungheinrich AG προβλέπει εισερχόμενες παραγγελίες αξίας μεταξύ 4,8 και 5,2 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2023. Η εταιρεία έχει επίσης θέσει ένα εύρος στόχων μεταξύ 4,9 και 5,3 δισ. ευρώ για τα έσοδα του ομίλου το 2023. Το EBIT προβλέπεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 350 και 400 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος αναμένει ότι το EBIT ROS θα κυμανθεί μεταξύ 7,3% και 8,1%. Αυτή η πρόβλεψη λαμβάνει επίσης υπόψη την εξαγορά της αμερικανικής Storage Solutions Group, η οποία ολοκληρώθηκε στις 15 Μαρτίου 2023 και θα προσφέρει στη Jungheinrich AG μια ισχυρή πλατφόρμα για ανάπτυξη στους τομείς των συστημάτων ραφιών και του αυτοματισμού αποθηκών στις ΗΠΑ στο μέλλον. Επιπλέον, η πρόβλεψη βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές μακροοικονομικές αλλαγές ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών κρίσεων ή προβλημάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά την περαιτέρω πορεία του έτους. Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόβλεψη υποθέτει ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού που απαιτούνται για τη διατήρηση της παραγωγής θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανέπαφες κατά τη διάρκεια του 2023 και ότι δεν θα υπάρξουν εκτεταμένες στάσεις παραγωγής. 

Με μια ματιά 

Jungheinrich Group 

  

2022 

2021 

Change in % 

Incoming orders 

units 

128,800 

162,400 

–20.7 

  

in € million 

4,791 

4,868 

–1.6 

Orders on hand 31/12 

in € million 

1,595 

1,519 

5.0 

Revenue 

in € million 

4,763 

4,240 

12.3 

thereof Germany 

in € million 

1,106 

1,014 

9.1 

thereof abroad 

in € million 

3,657 

3,226 

13.4 

Foreign ratio 

77 

76 

– 

Earnings before interest and income taxes (EBIT) 

in € million 

386 

360 

7.2 

EBIT return on sales (EBIT ROS) 

8.1 

8.5 

– 

ROCE1

16.3 

20.2 

– 

Earnings before taxes (EBT) 

in € million 

347 

349 

–0.6 

EBT return on sales (EBT ROS) 

7.3 

8.2 

– 

Profit or loss 

in € million 

270 

267 

1.1 

Capital expenditure2

in € million 

73 

71 

2.8 

Research and development expenditure 

in € million 

128 

102 

25.5 

Balance sheet total 31/12 

in € million 

6,164 

5,769 

6.8 

Shareholders’ equity 31/12 

in € million 

2,051 

1,803 

13.8 

thereof subscribed capital 

in € million 

102 

102 

0.0 

Employees 31/12 

FTE3 

19,807 

19,103 

3.7 

thereof Germany 

FTE3 

8,251 

7,995 

3.2 

thereof abroad 

FTE3 

11,556 

11,108 

4.0 

Earnings per preferred share4

€ 

2.65 

2.62 

1.1 

Dividend per share 

  

  

- ordinary share 

€ 

0.665 

0.66 

0.0 

- preferred share 

€ 

0.685 

0.68 

0.0 

1) EBIT for the “Intralogistics” segment in % of the segment’s average capital employed  

2) Property, plant and equipment and intangible assets not including capitalised development expenditure 

3) FTE = Full-time equivalents 

4) Based on share of profit attributable to the shareholders of Jungheinrich AG 

5) Proposal 

Έχετε ερωτήσεις;