210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
electric

H Jungheinrich εστιάζει στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

Όλες οι τοποθεσίες της Jungheinrich στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων των έξι γερμανικών μονάδων παραγωγής της εταιρίας, θα λειτουργούν αποκλειστικά με πράσινη ενέργεια.

Θα ακολουθήσει η μετάβαση των υπόλοιπων υποκαταστημάτων και εγκαταστάσεων. Την ίδια στιγμή, η Jungheinrich έχει ξεκινήσει να παράγει τη δική της ηλιακή ενέργεια και για αυτό το σκοπό εξοπλίζει σταδιακά τους χώρους της με φωτοβολταΪκά συστήματα.

Με την αλλαγή σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, ο Όμιλος μείωσε τις ετήσιες εκπομπές ρύπων, σε περίπου 15.500 τόνους CO2 μόνο στη Γερμανία. Με αυτό τον τρόπο, κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα.

Στη στρατηγική του Ομίλου που παρουσιάστηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, η Jungheinrich έθεσε στο επίκεντρο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων το θέμα της βιωσιμότητας και έθεσε φιλόδοξους στόχους. Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας είναι ένας από αυτούς τους στόχους. Ο Όμιλος έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση μέσω της τωρινής πλήρους μετάβασης στην αγορά πράσινου ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις τοποθεσίες της Γερμανίας.

« Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της εποχής μας και η Jungheinrich έχει ως στόχο να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η αλλαγή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί σημαντική συνεισφορά για μεγαλύτερη βιωσιμότητα,» αναφέρει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jungheinrich Δρ. Lars Brzoska.

 Το επόμενο βήμα είναι η προγραμματισμένη μετάβαση σε οικολογική ενέργεια σε όλα τα υποκαταστήματα. Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος έχει αρχίσει να εξοπλίζει τις τοποθεσίες του με φωτοβολταϊκά συστήματα, έτσι ώστε να μπορεί να παράγει τη δική του πράσινη ηλεκτρική ενέργεια στο μέλλον. Από τα μέσα Φεβρουαρίου, η Jungheinrich λειτουργεί ανεξάρτητα το πρώτο της σύστημα στη στέγη του εργοστασίου της στο Moosburg, της Βαυαρίας. Τα κεντρικά γραφεία του ομίλου στο Αμβούργο - Wandsbek θα είναι εξοπλισμένα με ηλιακά πανελς μέσα στο τρέχον έτος. Επί του παρόντος, προγραμματίζονται και θα ακολουθήσουν έργα σε πολλές άλλες τοποθεσίες.

Κατά το οικονομικό έτος 2019, οι μονάδες παραγωγής και οι θυγατρικές της Jungheinrich στη Γερμανία, κατανάλωσαν από κοινού περίπου 45.600.000 κιλοβατώρες την ώρα ηλεκτρικής ενέργειας. Αποφεύγοντας εντελώς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως καφέ και μαύρο άνθρακα ή φυσικό αέριο, η εταιρία μειώνει έτσι τις εκπομπές της από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία, στο μηδέν. Συγκριτικά με το συμβατικό ενεργειακό μίγμα, η Jungheinrich με αυτό τον τρόπο μειώνει τις ετήσιες εκπομπές CO2 κατά περίπου 15.500 τόνους. Θα απαιτηθεί μία περιοχή αποζημίωσης, η οποία θα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 1.800 γήπεδα ποδοσφαίρου μεικτού δάσους, για την απομάκρυνση αυτού του αριθμού εκπεμπόμενου CO2 από την ατμόσφαιρα μέσα σε  ένα έτος. Περίπου το 69 τοις εκατό των παγκόσμιων εκπομπών CO2 της Jungheinrich από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, προήλθαν από τη Γερμανία. Η εθνική μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει επιτρέψει στον Όμιλο να μειώσει επίσης σημαντικά το παγκόσμιο περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Επιπλέον, η εκτίμηση του κύκλου ζωής των μηχανημάτων που κατασκευάζει η Jungheinrich, βελτιώνεται με την μετάβαση της παραγωγής της σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Περίπου το 11 τοις εκατό της ενέργειας που καταναλώνει ένα ηλεκτρικό μηχάνημα της Jungheinrich κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής του, προέρχεται από την κατασκευή του.

«Για εμάς, η ευθύνη των προϊόντων μας δεν ξεκινά μόνο στο εργοστάσιο, αλλά πολλά βήματα πριν από αυτό. Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας 2025+, εντείνουμε τις δραστηριότητές μας, ώστε να καταστήσουμε την αλυσίδα εφοδιασμού της Jungheinrich πιο βιώσιμη και αυτό περιλαμβάνει επίσης, την αγορά ενέργειας. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία για τους πελάτες μας, τους υπαλλήλους μας, τους μετόχους μας, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και την κοινωνία γενικότερα,» εξηγεί ο Δρ. Brzoska.


Το Δεκέμβριο του 2020, η Jungheinrich συμμετείχε στη διεθνή καμπάνια «50 Ηγέτες Βιωσιμότητας & Κλίματος», μία πρωτοβουλία ομάδων από διαφορετικούς κλάδους, που παίζουν ηγετικό ρόλο στην προστασία του κλίματος και στην υλοποίηση των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

Έχετε ερωτήσεις;