210 2447800 Γραμμή εξυπηρέτησης
Φόρμα επικοινωνίας
Ενημερωτικό δελτίο
Dr.Hues

Oικονομικά στοιχεία των 9 πρώτων μηνών του 2020

Η Jungheinrich αντιμετωπίζει την κρίση του κορωνοϊού καλύτερα από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 2,72 δισ. Ευρώ (προηγούμενο έτος 2,97 δισ. Ευρώ) κατά τους εννέα πρώτους μήνες του έτους. Η μείωση ήταν επομένως σημαντικά μικρότερη από τους φόβους που είχαν εκφραστεί το καλοκαίρι. Οι εισερχόμενες παραγγελίες ανήλθαν σε 2,73 δισ. Ευρώ. Ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν νωρίς αναφορικά με τη μείωση του κόστους και την εξασφάλιση ρευστότητας, ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στα κέρδη της Jungheinrich περιορίστηκε στο ελάχιστο. Η Jungheinrich διατηρεί ένα σταθερό αποθεματικό ρευστότητας και μείωσε το καθαρό χρέος της τους τελευταίους μήνες σε βαθμό που η καθαρή πίστωση 66 εκατομμυρίων ευρώ είχε επιτευχθεί από το τέλος του τρίτου τετραμήνου. Οι υπηρεσίες after sales της Jungheinrich, με το υψηλό σταθερό μερίδιο εσόδων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, συνέβαλαν ιδιαίτερα στην αντοχή της εταιρείας καθ’όλη τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού. Η εταιρεία κατέγραψε για άλλη μια φορά αυξανόμενη ζήτηση πελατών για αρκετές εβδομάδες. Με βάση αυτό, στις 21 Οκτωβρίου η Jungheinrich αύξησε τις προβλέψεις της για το 2020 συνολικά.

Ο Dr Volker Hues, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικών της Jungheinrich AG, εξηγεί: «Η Jungheinrich τα πήγε καλά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς που οφείλεται στην πανδημία COVID-19. Τα μέτρα που λάβαμε νωρίς για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση του κόστους, τα οποία εφαρμόσαμε με συνέπεια, είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα και συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των αριθμών μας στο αποκορύφωμα της κρίσης. Αυτό αντανακλά τώρα θετικά στα κέρδη της Jungheinrich. Η Jungheinrich θα αναδυθεί ενδυναμωμένη από την κρίση του κορωνοϊού. Χάρη στην αποφασιστική μας μείωση του χρέους και την ενίσχυση των αποθεμάτων ρευστότητας, είμαστε επίσης προετοιμασμένοι για πιθανή εντατικοποίηση της πανδημίας COVID-19 κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι υψηλότερες προτεραιότητές μας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα συνεχίσουν να είναι η προστασία της υγείας των υπαλλήλων μας και η διασφάλιση της ικανότητας παράδοσής μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει ολόκληρο το εργατικό δυναμικό της Jungheinrich: Έδειξαν το ομαδικό τους πνεύμα κατά τη διάρκεια της κρίσης και έκαναν εξαιρετική δουλειά υπό δύσκολες συνθήκες. Αναγνωρίζοντας την εξαιρετική επιβάρυνση που επιβλήθηκε από την πανδημία, η Jungheinrich θα πληρώσει στους υπαλλήλους της ένα εφάπαξ bonus κορωνοϊού φέτος»

Ανάπτυξη: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2020

Εισερχόμενες και αναμενόμενες παραγγελίες

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι εισερχόμενες παραγγελίες που αφορούσαν νέα μηχανήματα και βραχυπρόθεσμη μίσθωση, ανήλθαν σε 80,7 χιλιάδες μονάδες. Αυτό είναι 14% λιγότερο συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι (94,1 χιλιάδες μονάδες). Κατά αξία, οι εισερχόμενες παραγγελίες για όλους τους τομείς της επιχείρησης – νέα μηχανήματα, βραχυπρόθεσμη μίσθωση και μεταχειρισμένα μηχανήματα/εξοπλισμός και υπηρεσίες after sales, ανήλθαν σε 2.732 εκατομμύρια ευρώ, που είναι 9% χαμηλότερο από το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους (3.014 εκατομμύρια ευρώ). Οι αναμενόμενες παραγγελίες για νέα μηχανήματα ανήλθαν σε 833 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή 124 εκατομμύρια ευρώ ή 13% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου έτους (957 εκατομμύρια ευρώ). Παρά το ξέσπασμα της πανδημίας κορωνοϊού, παρατηρήθηκε αύξηση των αναμενόμενων παραγγελιών κατά 46 εκατομμύρια ευρώ ή 6% σε σύγκριση με τις παραγγελίες στο τέλος του 2019.

Κέρδη και Οικονομική θέση

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Όμιλος Jungheinrich δημιούργησε κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ύψους 150,2 εκατ. Ευρώ (προηγούμενο έτος: 197,3 εκατ. Ευρώ). Η απόδοση των πωλήσεων του EBIT (EBIT ROS) ανήλθε σε 5,5 τοις εκατό, σε σύγκριση με 6,6 τοις εκατό την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 133,8 εκατομμύρια ευρώ μετά από εννέα μήνες (προηγούμενο έτος: 183,3 εκατομμύρια ευρώ). Η απόδοση των πωλήσεων της EBT (EBT ROS) ανήλθε στο 4,9% (προηγούμενο έτος: 6,2%).

Αλλαγή στις προβλέψεις

Υπό το φως της καλύτερης ανάπτυξης της αγοράς και των επιχειρήσεων από ό, τι αναμενόταν το καλοκαίρι, η Jungheinrich αύξησε τις προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2020 και δημοσίευσε τις μεταβαλλόμενες προβλέψεις της σε μια ειδική έκδοση στις 21 Οκτωβρίου 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Jungheinrich AG αναμένει τα έσοδα του Ομίλου να μειωθούν μεταξύ 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2020 συνολικά. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το EBIT θα κυμανθεί μεταξύ 180 εκατομμυρίων και 230 εκατομμυρίων ευρώ το 2020. Αναμένεται εύρος από 5,1 έως 6,2 τοις εκατό για την απόδοση των EBIT. Αναμένεται επίσης ότι η Jungheinrich δεν θα αναφέρει καθαρό χρέος στο τέλος του οικονομικού έτους, αλλά θα φτάσει σε καθαρή πιστωτική θέση άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχετε ερωτήσεις;